В медійному просторі УкраЇні час від часу лунає гадка про те, що саме Росія є нащадком спадщини СРСР. Отой клятий Путін користується зараз досягненнями радянських вчених, серед яких нібито українці були по факту національною більшістю. Космос, електростанції, ядерна зброя та й взагалі весь більш-менш значний науковий потенціал — справа рук українських митців. Азалишилося все це інтелектуальне майно в Москві, як у закритій «шарашці», а нам садки з хрущами, буряк, ріпак та Одеський припортовий — ото й уся спадщина. Ну, вишиванки і Тарас Григорович само собою.

Думка про те, що українців серед еліти радянської науки було багато, має рацію. Але припущення…

Konstantin Rovinskiy

crypto-anarchist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store